Dromen van een metropool

Gebouwd in ca. 1750 was het herenhuis De Heuvel tot 1875 in privébezit van enkele respectabele Rotterdamse families. Eenmaal aangekocht door de Gemeente Rotterdam werden het pand en het omliggende landgoed onderdeel van Het Park, een stadsoase in Engelse landschapsstijl ontworpen door Jan David Zocher. Mede door de inspanningen van het plaatselijke bedrijfsleven konden Rotterdammers in Het Park het hele jaar door openluchtconcerten en andere evenementen bijwonen.

In De Heuvel was aanvankelijk een sociëteit gehuisvest, met voor de vele wandelaars een ‘limonaidière’ ernaast. Later in de twintigste eeuw bood het rijksmonument onderdak aan verscheidene instellingen, totdat het in sterk verwaarloosde toestand uiteindelijk leeg kwam te staan.

In 1985 was het opnieuw dankzij particulier initiatief dat De Heuvel zijn plek als geliefde pleisterplaats in Het Park weer kon innemen. Na een grondige restauratie openden we er grandcafé-restaurant Zocher. Een eerbetoon aan een groot tuinarchitect en een tot de verbeelding sprekende, historische locatie.

Zocher

1