P E R S B E R I C H T – 30 mei 2018

Watertaxi Rotterdam wil rol in het stadsvervoer fors uitbreiden

Watertaxi Rotterdam wil haar rol in het stadsvervoer fors uitbreiden. Voor de komende vijf jaar is een groei naar 1 miljoen passagiers op jaarbasis voorzien. Dat is een verdubbeling van het aantal mensen dat in 2017 op de watertaxi stapte. Om reizigers ook op de wal snel en gemakkelijk vervoer aan te kunnen bieden, wordt tegelijkertijd de Rotterdamse Stadfiets (RoS) geïntroduceerd. Samen fungeren de watertaxi en dit nieuwe deelfietssysteem als de verbindende schakels voor alle korte verplaatsingen in de stad.

De RoS is een initiatief van Spring Holding, het moederbedrijf van Watertaxi Rotterdam dat 25 jaar geleden ook aan de wieg stond van Hotel New York. In opzet en omvang laat het deelfietssysteem zich vergelijken met overeenkomstige publiek/private voorzieningen in Antwerpen, Londen, Parijs en New York. Het voornemen is om in Rotterdam met 1800 fietsen en 150 docking stations in het centrum en omliggende wijken te starten.

Op termijn komen de RoS-deelfietsen beschikbaar binnen de gehele Rotterdamse ring. De docking stations en de snelle herdistrubitie van fietsen over die stallingen vormen een waarborg tegen de verrommeling van de openbare ruimte, zoals die nu door de toevloed van ‘free floating’-deelfietsen wordt veroorzaakt. Andere voordelen van de RoS-deelfiets zijn:

 • Een betrouwbare, altijd beschikbare aanvulling op het bestaande stedelijke vervoerssysteem
 • Versterking openbaar vervoer
 • Snel en schoon alternatief voor korte autoritten
 • Toegankelijk en betaalbaar voor alle Rotterdammers
 • Financierbaar binnen bestaande budgetten

De ambities van Watertaxi Rotterdam/Spring Holding sluiten naadloos aan bij de visie van het stadsbestuur op de mobiliteit en het leefklimaat in een gezond, groen en aantrekkelijk Rotterdam: ruim baan voor de fiets, voor vervoer over water, voor het OV en voor voetgangers. Watertaxi Rotterdam en de RET onderzoeken de mogelijkheden om hiervoor samen op te trekken.

Een stedelijk dekkend deelfietssysteem dat bovendien aan hoge kwaliteitscriteria voldoet, vormt voor de Gemeente Rotterdam een belangrijke component in dit mobiliteitsnetwerk. Op 1 augustus 2018 rondt zij de pilotfase af waarin aanbieders van deelfietssystemen hun plannen hiervoor kunnen indienen en toelichten, waarna de Rotterdamse gemeenteraad een besluit neemt over de invoering ervan.

Feiten, onderbouwing in cijfers

WATERTAXI ROTTERDAM

 • Van meer dan 500.000 personen over water in 2017 naar 1.000.000 in de komende 5 jaar.
 • Watertaxi Rotterdam voorziet in een oplossing voor het Personenvervoer over Water (PoW) om, als de concessies voor PoW aflopen, een combinatie aan te kunnen bieden van aanbod gestuurd vervoer (dienstregeling) op locaties en tijden waarop dit nodig is en vraaggestuurd vervoer voor alle (momenteel 52) steigerlocaties, waarbij bij de laatste de maximale wachttijd 10 minuten is.
 • Ambitie: invoering van hernieuwbare brandstof (HVO) voor alle watertaxi’s levert 90% CO2-reductie op.
 • Met de RET voeren we verkennende gesprekken om onder andere reizen met de OV-chipkaart mogelijk te maken.
 • Vanaf medio 2018 worden diverse abonnementsvormen en vaste afspraken met bedrijven mogelijk gemaakt.

DE ROTTERDAMSE STADSFIETS, de RoS

 • Het plan voorziet in 1.800 comfortabele, degelijke fietsen en 150 stations in en rondom het centrum van de stad in fase 1. Bij een gebruik van 5 à 6 ritten per dag per fiets levert dit iedere dag 10.000 ritten op.
 • Dit aantal ritten is alleen haalbaar als op ieder station te allen tijde een fiets beschikbaar is. Hiervoor is het nodig dat minimaal de helft van het aantal fietsen iedere dag opnieuw kan worden geherdistribueerd.

Recent onderzoek naar deelfietssystemen in Amerika wijst uit dat systemen zonder docking stations, zogenaamde ‘free-floaters’, met een aandeel van 58% van het aantal in de stad aanwezige deelfietsen, slechts 16% van de ritten realiseert. Dat betekent dat deelfietssystemen met docking stations efficiënter werken; met een aandeel van 42% wordt 84% (!) van de ritten gerealiseerd. [lees meer]

 • Een geparkeerde fiets neemt 90% minder ruimte in dan een geparkeerde auto.
 • Een docking station met 24 fietsen neemt de ruimte in van ongeveer twee parkeerplekken.
 • Een goed georganiseerd deelfietsensysteem heeft de potentie om 10 – 20% van de automobilisten van de auto op de fiets te krijgen. Voor Rotterdam is 11% realistisch. Dat zijn (Rapport Erasmus Universiteit: “Een deelfiets voor de hele stad”, juli 2017):
  • … 700 vermeden autokilometers per persoon per jaar. Dit zijn kilometers in of nabij de stad.
  • … 1 mln. vermeden autokilometers per jaar, en
  • … 360.000 vermeden autoritten per jaar, waarvan 30% in de spits (van 7-10u en van 16-19u).
 • Op dit moment heeft slechts een kwart van de inwoners in achterstandswijken een fiets. Wanneer mensen met een laag inkomen toegang krijgen tot een deelfiets, hebben zij het potentieel om zo’n 35% meer te reizen per dag. Een auto is veelal te duur voor inkomens onder de € 20.000. Bovendien kost een auto gemiddeld € 250 per maand (NiBud). Met de RoS wordt voor het eerst in Nederland een systeem geïntroduceerd dat voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is.
 • Utrecht (2e plek) en Amsterdam (3e plek) zijn wereldwijd gezien fietssteden (top 20). Rotterdam staat nog niet op de in deze top 20. [lees meer]

 Hoe het werkt:

 • De eerste 30 minuten gratis.
 • € 7,50 per maand, € 75 per jaar. (prijzen onder voorbehoud)
 • Te allen tijde een fiets beschikbaar 24/7 door een betrouwbare herdistributie.
 • Nooit verder dan 150m lopen.

 Dit integrale plan gaat bovendien zorgen voor:

 • Werkgelegenheid voor circa 35 banen voor de RoS en 20 extra banen voor Watertaxi Rotterdam.
 • Reductie CO2 en fijnstof voor de stad Rotterdam

“Op termijn wordt verschuiving verwacht naar een meer vraaggestuurd systeem.”

RLi rapport ‘van B naar Anders’  mei 2018